درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

تشکیل ستاد مدیریت مدیریت بحران ، ایمنی و پیشگیری از حوادث شهرک صنعتی نجف آباد 2 با حضور کلیه مسئولین ایمنی و مسئولینHSEE کارگاه های شهرک صنعتی نجف آباد2 و مدیر عاملان کارخانه های پر خطر شهرک زمان برگزاری : روز چهارشنبه 04/12/95 ساعت 9:30 صبح - مکان برگزاری: ساختمان آتش نشانی شهرک صنعتی نجف آباد 2


تعداد بازدید : 293
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394