درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

بدینوسیله از اعضای محترم شرکت فوق دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بودجه (نوبت دوم) و فوق العاده (نوبت اول) شرکت خدماتی شهرک صنعتی نجف آباد 2 ، به شماره ثبت 3877 که در تاریخ 9/12/95 در ساعت 10 الی 12 صبح به نشانی : کیلومتر 4 جاده نجف آباد – فولاد شهر- شهرک صنعتی نجف آباد 2- ساختمان هیات مدیره تشکیل می گردد، حضور بهم رسانید. دستورات جلسه: 1- گزارش هیات مدیره از عملکرد شش ماهه دوم 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال 96 طبق ماده 12 اساسنامه. 3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه اموری که طبق ماده 16 اساسنامه بر عهده مجمع عمومی است. 4- اصلاح مواردی از اسانامه. 5- بررسی تصویب آیین نامه مالی، معاملاتی و استخدامی. هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی نجف آباد 2
فایل ضمیمه : 1487289913images (4).jpg دریافت فایل تعداد بازدید : 287
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394