درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

جلسه ستاد مدیریت بحران ، ایمنی و پیشگیری از حوادث در روز 4 شنبه 95/12/4 با حضور .

  آقایون مهدی صفا (مدیر شهرک های و نواحی صنعتی منطقه غرب اصفهان)، آقای حمید قدوسی (مدیر واحد HSEE شرکت شهرک ها)، حسین روشن دوست (کارشناس HSEE شرکت شهرک ها)، اسماعیل ابوترابی (دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان)، امیر صالحی (نماینده اداره کار و تعاون شهرستان)، سید ناصر روشنایی (رئیس هیات مدیره شهرک)، سعید صفری (مدیر عامل شهرک)، محمد افشاری (مدیر اجرایی شهرک)، محمود سامانی راد (مسئول واحد HSEE شهرک)، امین شکرالهی (فرمانده ایستگاه آتش نشانی شهرک) و مسئولین HSE شرکت های مستقر در شهرک صنعتی نجف آباد 2 تشکیل گردید.


فایل ضمیمه : 821572964DSC04171.JPG دریافت فایل تعداد بازدید : 316
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394