درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

 

مجمع عمومی عادی بودجه (نوبت دوم) ، شرکت خدماتی شهرک صنعتی نجف آباد 2 با عنایت به حد نصاب نرسیدن لازم در جلسه مورخ 20/11/95 (نوبت اول) و با در دستور کار قرار داشتن موارد مشروحه ذیل:

  1. گزارش هیات مدیره از عملکرد شش ماهه دوم.
  2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال 96 طبق ماده 12 اساسنامه.
  3. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه اموری که طبق ماده 16 اساسنامه بر عهده مجمع عمومی است

و اعطای نمایندگی به یکی از اعضای هیات مدیره در خصوص مراجعه با ثبت شرکتها بر حسب نیاز و مورد در ساعت 10:45 صبح روز دو شنبه مورخ 09/12/95 در محل ساختمان آتش نشانی، جنب ساختمان هیئت مدیره واقع در میدان کارگر شهرک تشکیل گردید.

 

 

 


تعداد بازدید : 264
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394