درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

قابل توجه مدیران شرکت های شهرک مطالبات معوق در رابطه با حق شارژ سالانه مشمول جریمه خواهد شد. عدم پرداخت به موقع شارژ سال 95 و قبل آن مشمول 30٪ جریمه می گردد. لذا خواهشمند است صنعتگران تا قبل از پایان سال حق شارژ خود را با شرکت خدماتی تصفیه کنند.


تعداد بازدید : 304
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394