درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت خدماتی شهرک صنعتی نجف آباد2 (نوبت اول) - شناسه ملی 14005080026- شماره ثبت 3877
بدینوسیله از اعضای شرکت فوق بر طبق ماده 12 و 16 اساسنامه دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول که در تاریخ 96/05/31 روز سه شنبه از ساعت 10 الی 12 صبح به نشانی کیلومتر 4 جاده نجف آباد- فولادشهر – شهرک صنعتی نجف آباد 2 – دفتر هیات مدیره تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. ضمناً حضور وکیل با ارائه وکالت نامه معتبر بلامانع می باشد.

دستور جلسه:
1-  رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد مالی سال 95
2-  تعیین اعضای هیات مدیره جدید
3-  بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه اموری که در اختیارات مجمع عمومی عادی می باشد
لازم به توضیح است، کسانی که مایل به کاندیدا شدن در هیات مدیره هستند ، حداکثر تا تاریخ 96/05/25به دفتر هیات مدیره جهت ثبت نام مراجعه نمایند.
                                                                                                                هیات مدیره شرکت


تعداد بازدید : 285
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394