درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

 

در جلسه ای که با مسئولین شهرستان به دعوت و محوریت فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد در خصوص انتقال واحدهای ریختگری از سطح شهرستان نجف آباد به شهرک صنعتی نجف آباد2 برگزار گردید و از طرف هیات مدیره شهرک آقایان توکلی , جمشیدیان, ترکی و صفری حضور داشتند. پس از بحث و تبادل نظر و اعلام مخالفت شدید اعضای هیات مدیره شهرک مبنی بر انتقال واحدهای مذکور به شهرک بدون رعایت مسائل زیست محیطی و استانداردهای لازم نهایتاً تصویب گردید در جلسه بعدی که دو هفتعه دیگر می باشد موضوع بصورت ویژه بررسی و پیشنهادات هیات مدیره شهرک نیز بررسی و تصمیم گیری گردد.

 


تعداد بازدید : 245
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394