درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

دوره آموزشی ایمنی  تخصصی برق

زمان برگزاری: 17 الی 19 مرداد ماه

فرصت ثبت نام: پایان وقت اداری روز یک شنبه 96/5/15

هزینه کلاس: 200،000 تومان

دریافت اطلاعات بیشتر، تماس با کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان به شماره 36635519 -  36635519

فایل ضمیمه : 1019707476317.PDF دریافت فایل
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394