درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، مصوبه ای مبنی بر اعطای مهلت پرداخت بدهی قراردادهای منعقده تا پایان سال 91 ابلاغ نموده است.جهت کسب اطلاعات بیشتر به شرکت شهرکها مراجعه فرمائید.

فایل نامه شرکت شهرکها قابل دانلود است.

فایل ضمیمه : 951592326561863379Scan3.jpg دریافت فایل
تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394