درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

واحد های صنایع غذایی شهرک صنعتی نجف آباد 2

عنوان شرکت : آیدا نمای نقش جهان
مدیرعامل : مهدی صادقی
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
اسپری زعفران و روغن
آدرس : خ رازی-فرعی۱۸-پلاک۴ کد پستی ۸۵۸۵۱۶۵۱۵۷
تلفن : ۰۳۱۹۵۰۱۲۳۴۶-۸

عنوان شرکت : آرین سان ری
مدیرعامل : مرتضی عطار زاده
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
کیک و شیرینی لایی
آدرس : خ رازی-خ ابن سینا غربی-پلاک۱۴ کد پستی ۸۵۸۵۱۶۵۱۶۹
تلفن : ۰۳۱-۴۲۲۸۰۱۷۹

عنوان شرکت : بهبود لبن سپاهان
مدیرعامل : محمدعلی کرباسی
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
لبنیات ، تهیه و توزیع شیر مدارس
آدرس : خ رازی-فرعی۱۷-پلاک۶ کد پستی ۸۵۸۵۱۶۵۳۴۹
تلفن : ۴۲۶۹۴۹۴۰-۳

عنوان شرکت : پارس سالم سپاهان
مدیرعامل : سید ناصر روشنایی
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
بسته بندی سبزیجات آماده طبخ
آدرس : خ رازی- فرعی۱۷-پلاک ۱۱ کد پسستی ۸۵۸۵۱۶۵۳۵۸
تلفن : ۴۲۶۹۵۰۲۹-۳۲

عنوان شرکت : پرورش
مدیرعامل : بهمن پرورش
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
قند کله و حبه از شکر
آدرس : خ رازی-فرعی۱۸-پلاک۳ کد پستی ۸۵۸۵۱۶۵۳۷۵
تلفن :

عنوان شرکت : زیبا نور اصفهان
مدیرعامل : سید محسن شریعتی
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
بسته بندی گوشت
آدرس : خ رازی-فرعی۱۸-پلاک ۱۴ کد پستی ۸۵۸۵۱۶۵۱۳۵
تلفن : ۰۳۱-۴۲۲۸۰۲۳۸-۹

عنوان شرکت : شکوه نگین آسیا
مدیرعامل : حسینعلی عباسی راد
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
بسته بندی حبوبات
آدرس : خ رازی-فرعی ۱۷-پلاک ۱۸ کدپستی ۸۵۸۵۱۶۵۳۱۱
تلفن : ۴۲۶۹۴۹۵۰-۲

عنوان شرکت : برنج لنجان
مدیرعامل : حسین عظیمیان
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
بسته بندی و سفید کردن برنج
آدرس : خ رازی-نبش فرعی ۱۸-پلاک۲ کد پستی ۸۵۸۵۱۶۵۱۶۱
تلفن : ۴۲۶۹۵۵۸۵-۶

عنوان شرکت : گلستانه
مدیرعامل : سید مهدی گلستانه
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
تولبد پولک ونبات
آدرس : خ رازی-فرعی۱۸-پلاک۱۸ کد پستی۸۵۸۵۱۶۵۱۱۶
تلفن : ۰۳۱-۴۲۲۸۰۴۹۴-۷

عنوان شرکت : گل جو نقش جهان
مدیرعامل : محمدصادق سیف الهی
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
نانهای صنعتی و حجیم
آدرس : خ رازی-فرعی۱۸-پلاک۱۵ کد پستی۸۵۸۵۱۶۵۳۹۸
تلفن :

عنوان شرکت : گلشهر ماکارون
مدیرعامل : عبدالصمد هادی پور
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
انواع کنسرو سبزیجات، ترشی و خیارشور، شربت
آدرس : خ رازی-فرعی ۱۷-پلاک ۲۰ کد پستی۸۵۸۵۱۶۵۱۹۷
تلفن :

عنوان شرکت : مرجان سپاهان جنوب
مدیرعامل : حمید کفاشدخت
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
بسته بندی گوشت
آدرس : خ رازی-خ ابن سینا غربی-پلاک ۱۷ کد پستی۸۵۸۵۱۶۵۱۸۳
تلفن :

عنوان شرکت :
مدیرعامل :
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :

آدرس :
تلفن :

عنوان شرکت : a
مدیرعامل : c
دسته بندی : صنایع غذایی
توضیحات :
تست
آدرس : تست
تلفن : ۰۳۱۵۴۲۵۳۴۷۱

تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394