درگاه کاربران
جستجو
    جستجو در واحدهای شهرک بر اساس :

واحد های صنایع نساجی شهرک صنعتی نجف آباد 2

عنوان شرکت : انصاری نور
مدیرعامل : محمدعلی انصاری زاده
دسته بندی : صنایع نساجی
توضیحات :
تولید انواع چادر ماشین برزنتی
آدرس : خ رازی-فرعی۲۰-پلاک۱۱- کد پستی ۸۵۸۵۱۶۶۵۶۹
تلفن : ۴۲۶۹۶۱۳۷-۹

عنوان شرکت : جولایی
مدیرعامل : اسماعیل جولایی
دسته بندی : صنایع نساجی
توضیحات :
تولید انواع پارچه
آدرس : خ شیخ بهایی-فرعی ۸
تلفن : ۰۳۱-۴۲۶۹۴۵۴۲

عنوان شرکت : خدادادی
مدیرعامل : محسن خدادادی
دسته بندی : صنایع نساجی
توضیحات :
پارچه های پنبه ای و الیاف مصنوعی
آدرس : خیابان ابوریحان - فرعی ۸ -پلاک ۷ کد پستی ۸۵۸۵۱۶۶۱۸۴
تلفن : ۴۲۶۹۳۳۳۴-۷

عنوان شرکت : رحیمی و قاسمی
مدیرعامل : کریم رحیمی
دسته بندی : صنایع نساجی
توضیحات :
تولید انواع پارچه
آدرس : خیابان ابوریحان-فرعی۸-پلاک ۹ ۹۱۳۲۰۰۱۴۶۰
تلفن : ۴۲۶۹۴۵۴۷

عنوان شرکت : محمود سلیمانی
مدیرعامل : محمود سلیمانی
دسته بندی : صنایع نساجی
توضیحات :
تولید پارچه های ویسکوز، کش و پنبه کش
آدرس : خ ابوریحان-فرعی۷-پلاک۸ کدپستی ۸۵۸۵۱۶۶۳۳۴ ۹۱۳۳۲۶۷۷۲۵
تلفن : ۴۲۶۹۴۴۲۵-۶

عنوان شرکت : مهر آرام دیبا
مدیرعامل : عرفان اکبری
دسته بندی : صنایع نساجی
توضیحات :
تولید کالای خواب
آدرس : خیابان رازی-فرعی۲۰-پلاک۱۷
تلفن : ۴۲۶۹۶۰۷۸-۹

عنوان شرکت : نیل بافت سپاهان
مدیرعامل : سعید نیلی
دسته بندی : صنایع نساجی
توضیحات :
رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه های کشباف
آدرس : خ ابوریحان-فرعی۸-پلاک۳
تلفن : ۴۲۶۹۴۵۱۶

عنوان شرکت : شایان بافت اصفهان
مدیرعامل : منصور یزدخواستی
دسته بندی : صنایع نساجی
توضیحات :
تولید پارچه های خام
آدرس : خ رازی-فرعی۱۶-پلاک۲۱
تلفن : ۰۳۱-۴۲۶۹۵۰۵۷-۸

عنوان شرکت :
مدیرعامل :
دسته بندی : صنایع نساجی
توضیحات :

آدرس :
تلفن :

عنوان شرکت : ایرانیان مهر سپاهان
مدیرعامل : داوود اشرافی
دسته بندی : صنایع نساجی
توضیحات :

آدرس :
تلفن :

تبلیغات
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394