loader image

تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نجف آباد ۲ افتتاح شد

شبکه جمع آوری و تصفیه خانه صنعتی فاضلاب شهرک صنعتی نجف آباد ۲ با حضور فتحعلی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، همایون توفیقی مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی  (HSEE)، اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، محمد جواد بگی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، مجتبی راعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد، ابوالفضل ابوترابی نماینده شهرستان نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و صنعتگران شهرستان نجف آباد با اعتباری بالغ بر ۱۰۲  میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از آب مورد نیاز این شهرک به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در آیین بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نجف آباد ۲ با بیان اینکه ایجاد تصفیه خانه های صنعتی و استقرار شرایط زیست محیطی پایدار از مهمترین اولویت های سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شهرکهای استانی است گفت: به منظور تامین آب شهرکهای صنعتی کشور تا کنون با احداث تصفیه خانه های صنعتی بیش از ۱۷۲ هزار متر مکعب در روز ظرفیت سازی تصفیه فاضلاب صنعتی انجام شده است و بیش از ۷۵ درصد از واحدهای صنعتی کشور تحت پوشش شبکه تصفیه خانه فاضلاب قرار گرفته است. محمدزاده با تقدیر از تلاش های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به تعدد بالا و وسعت زیاد شهرکهای صنعتی استان اصفهان، تلاش های این شرکت در احداث تصفیه خانه های صنعتی گام مهمی در تامین آب شهرکهای صنعتی و توسعه صنعتی پایدار در استان بوده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان نیز در این مراسم بحران آب و تامین آب مورد نیاز صنایع و شهرکهای صنعتی را از مهمترین چالش های صنعت و اقتصاد اصفهان عنوان کرد و گفت: تا کنون تامین آب مورد نیاز صنایع و شهرکها و نواحی صنعتی و دستیابی به توسعه پایدار از مهمترین اولویت های این شرکت بوده و احداث تصفیه خانه های صنعتی از مهمترین راهکارهای تامین آب مورد نیاز صنایع است.

محمد جواد بگی افزایش ظرفیت خرید آب شرب و همچنین افزایش بهره وری در مصرف آب صنایع را از دیگر اقدامات مهم این شرکت نام برد و بر عزم این شرکت برای افزایش تصفیه خانه های صنعتی و کمک به توسعه پایدار استان خبر داد.

وی افزود: مدول یک تصفیه خانه شهرک صنعتی نجف آباد با ظرفیت ۶۰۰ متر مکعب در روز در مساحت ۱۵هزار متر مربع  و با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از آب مورد نیاز فضای سبز و صنایع مستقر در شهرک صنعتی نجف آباد ۲ در مدت ۲۴ ماه احداث و همزمان شبکه جمع آوری فاضلاب نیز به طول ۱۶ هزار متر و با اعتبار ۲۷ میلیارد ریال در سطح شهرک انجام شد.

لازم به ذکر است در ادامه ازچند واحد صنعتی منتخب در شهرکهای صنعتی نجف آباد ۲، شهرک برق و الکترونیک خمینی شهر و شهرک جی و امکانات این شهرکها بازدید شد.

شبکه جمع آوری و تصفیه خانه صنعتی فاضلاب شهرک صنعتی نجف آباد ۲ با حضور فتحعلی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، همایون توفیقی مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی  (HSEE)، اسرافیل احمدیه، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، محمد جواد بگی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، مجتبی راعی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد، ابوالفضل ابوترابی نماینده شهرستان نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران و صنعتگران شهرستان نجف آباد با اعتباری بالغ بر ۱۰۲  میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از آب مورد نیاز این شهرک به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در آیین بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی نجف آباد ۲ با بیان اینکه ایجاد تصفیه خانه های صنعتی و استقرار شرایط زیست محیطی پایدار از مهمترین اولویت های سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شهرکهای استانی است گفت: به منظور تامین آب شهرکهای صنعتی کشور تا کنون با احداث تصفیه خانه های صنعتی بیش از ۱۷۲ هزار متر مکعب در روز ظرفیت سازی تصفیه فاضلاب صنعتی انجام شده است و بیش از ۷۵ درصد از واحدهای صنعتی کشور تحت پوشش شبکه تصفیه خانه فاضلاب قرار گرفته است. محمدزاده با تقدیر از تلاش های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به تعدد بالا و وسعت زیاد شهرکهای صنعتی استان اصفهان، تلاش های این شرکت در احداث تصفیه خانه های صنعتی گام مهمی در تامین آب شهرکهای صنعتی و توسعه صنعتی پایدار در استان بوده است.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان نیز در این مراسم بحران آب و تامین آب مورد نیاز صنایع و شهرکهای صنعتی را از مهمترین چالش های صنعت و اقتصاد اصفهان عنوان کرد و گفت: تا کنون تامین آب مورد نیاز صنایع و شهرکها و نواحی صنعتی و دستیابی به توسعه پایدار از مهمترین اولویت های این شرکت بوده و احداث تصفیه خانه های صنعتی از مهمترین راهکارهای تامین آب مورد نیاز صنایع است.

محمد جواد بگی افزایش ظرفیت خرید آب شرب و همچنین افزایش بهره وری در مصرف آب صنایع را از دیگر اقدامات مهم این شرکت نام برد و بر عزم این شرکت برای افزایش تصفیه خانه های صنعتی و کمک به توسعه پایدار استان خبر داد.

وی افزود: مدول یک تصفیه خانه شهرک صنعتی نجف آباد با ظرفیت ۶۰۰ متر مکعب در روز در مساحت ۱۵هزار متر مربع  و با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از آب مورد نیاز فضای سبز و صنایع مستقر در شهرک صنعتی نجف آباد ۲ در مدت ۲۴ ماه احداث و همزمان شبکه جمع آوری فاضلاب نیز به طول ۱۶ هزار متر و با اعتبار ۲۷ میلیارد ریال در سطح شهرک انجام شد.

لازم به ذکر است در ادامه ازچند واحد صنعتی منتخب در شهرکهای صنعتی نجف آباد ۲، شهرک برق و الکترونیک خمینی شهر و شهرک جی و امکانات این شهرکها بازدید شد.

دیدگاهتان را بنویسید